دیوانسالاری در خدمت مردم نه مردم در خدمت دیوانسالاری - پرسش مهر 10 آینده گان
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پرسش مهر 10 آینده گان

ای مردم! بدانید که کمال دین جستجوی دانش و عمل به آن است . [امام علی علیه السلام]

نوشته شده توسط:   مریم واحدی طبس  

دیوانسالاری در خدمت مردم نه مردم در خدمت دیوانسالاری
پنج شنبه 87 بهمن 17  11:31 عصر

یادداشت های شخصی آقای محمود احمدی نژاد :

 

مدتهاست که به خدمت ها و خیانتهای دیوانسالاری (بوروکراسی) می اندیشم.
دیوانسالاری موجود، چقدر به حل مشکلات کمک می کند و چه میزان به تثبیت مشکلات می انجامد؟
دیوانسالاری پدیده جدیدی نیست وتمدن ها و حکومتهای مقتدر،‌ هرگز بدون انضباط دیوانی نبوده اند. در دوره های اخیر هم بوروکراسی را تجسم مدیریت عقلی و علمی دانسته اند ولی باید دید که آنچه روی کاغذ آمده و موضوع بحثهای نظری در باب عقلانیت ابزاری بوده با آنچه عملاً اتفاق افتاده و بخصوص آنچه با پوشش مدرنیزه کردن دولت ها در دهه های اخیر تحقق یافته ، واقعاً چه مقدار دولت را عقلانی و چه مقدار عقل ها را دولتی یعنی رسمی، کلیشه ای و اداری کرده است؟

یادداشت های شخصی آقای محمود احمدی نژاد :

 

مدتهاست که به خدمت ها و خیانتهای دیوانسالاری (بوروکراسی) می اندیشم.
دیوانسالاری موجود، چقدر به حل مشکلات کمک می کند و چه میزان به تثبیت مشکلات می انجامد؟
دیوانسالاری پدیده جدیدی نیست وتمدن ها و حکومتهای مقتدر،‌ هرگز بدون انضباط دیوانی نبوده اند. در دوره های اخیر هم بوروکراسی را تجسم مدیریت عقلی و علمی دانسته اند ولی باید دید که آنچه روی کاغذ آمده و موضوع بحثهای نظری در باب عقلانیت ابزاری بوده با آنچه عملاً اتفاق افتاده و بخصوص آنچه با پوشش مدرنیزه کردن دولت ها در دهه های اخیر تحقق یافته ، واقعاً چه مقدار دولت را عقلانی و چه مقدار عقل ها را دولتی یعنی رسمی، کلیشه ای و اداری کرده است؟
بسیاری از انقلابها در تارهای عنکبوتی بوروکراسی، گرفتار شده اند، تارهایی که خاصیت ارتجاعی و بازگرداننده دارند و همه شور و شعور انقلابی را خنثی می کنند و اوضاع را به عصر ماقبل انقلاب ها باز می گردانند.

 

 

 

خواص مثبت دیوانسالاری را کاملاً می پذیریم مشروط به آنکه براستی به مدیریت علمی بینجامد.
اما دست کم درکشورهایی چون کشور ما که دهه های متوالی تحت سلطه رژیمهای وابسته بوده اند و الگوهای جعلی، تحمیلی و وارداتی پوسیده را تجربه کرده اند، مساله بوروکراسی، غالباً نوعی دولت در دولت را می سازد تا ظاهراً بودجه اقتصاد و مملکت را محاسبه پذیر، برنامه ریزی شده و علمی وشفاف نشان دهد اما در واقع مسائل بسیاری را غیرشفاف، غیرعملی و حتی تبدیل به  ضد برنامه می نماید.
حتی بهتر است بگویم بوروکراسی گاهی، نقش ابزاری خود را از دست می دهد، تبدیل به یک ایدئولوژی می شود و اخلاق ویژه ای می سازد که حالتی تخدیری و ایستا را برکل سیستم تحمیل می کند.  در نتیجه کم کم وسیله تبدیل به هدف می گردد  و هدف به وسیله!
ایدئولوژی دیوانسالارانه، عملا باعث اصطکاک درون سیستمی می شود. همه چرتکه می اندارند و هرکس جزئیات کار خود را می داند اما هیچکس از کلیت کار و نتیجه عملی آن، چیزی نمی داند. همه مشغول کارند  اما کاری پیش نمی رود. تلاش می کنند ولی گره ای باز نمی شود.
به طور خلاصه باید گفت که نظام بوروکراسی موجود چند شاخصه برجسته دارد. اول اینکه پیچک وار در حال توسعه است . یعنی اصولا میل دایمی به بسط حوزه نفوذ و سیطره اختیارات و دائره استیلای خود دارد .
دوم اینکه با تمام توان از خود دفاع می کند. حتی ساختمان و ابزار کار مازاد خود را هم راضی نیست که به دیگران بدهد و به بهانه های واهی از آن مراقبت می نماید .
سوم اینکه به شدت بخشی نگر و جزیی نگر است.
شاخصه چهارم این است که در مقابل تحولات مقاوم است. هر نوع تحول را به منزله آسیب به خود تلقی و در برابر آن مقاومت می نماید و آخر اینکه با زدهی آن بسیار پائین و هزینه آن فراوان و رو به افزایش است.
درچنین وضعیتی چه راه حل هایی وجود دارد؟
عده ای تسلیم می شوند و بیلان کار از پائینی ها می گیرند و به مسئولین بالاتر می دهند و وجدانشان با همین آمارها آرام می گیرد در حالی که برای امثال من آدم ها مهمند نه آمارها. آمارها را همه دولتها و مدیران می دهند • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()

  نوشته شده توسط:   مریم واحدی طبس  

  دیوانسالاری در خدمت مردم نه مردم در خدمت دیوانسالاری
  پنج شنبه 87 دی 5  9:37 عصر
   

  یادداشت های شخصی آقای محمود احمدی نژاد :


  مدتهاست که به خدمت ها و خیانتهای دیوانسالاری (بوروکراسی) می اندیشم.
  دیوانسالاری موجود، چقدر به حل مشکلات کمک می کند و چه میزان به تثبیت مشکلات می انجامد؟
  دیوانسالاری پدیده جدیدی نیست وتمدن ها و حکومتهای مقتدر،‌ هرگز بدون انضباط دیوانی نبوده اند. در دوره های اخیر هم بوروکراسی را تجسم مدیریت عقلی و علمی دانسته اند ولی باید دید که آنچه روی کاغذ آمده و موضوع بحثهای نظری در باب عقلانیت ابزاری بوده با آنچه عملاً اتفاق افتاده و بخصوص آنچه با پوشش مدرنیزه کردن دولت ها در دهه های اخیر تحقق یافته ، واقعاً چه مقدار دولت را عقلانی و چه مقدار عقل ها را دولتی یعنی رسمی، کلیشه ای و اداری کرده است؟
  بسیاری از انقلابها در تارهای عنکبوتی بوروکراسی، گرفتار شده اند، تارهایی که خاصیت ارتجاعی و بازگرداننده دارند و همه شور و شعور انقلابی را خنثی می کنند و اوضاع را به عصر ماقبل انقلاب ها باز می گردانند.  خواص مثبت دیوانسالاری را کاملاً می پذیریم مشروط به آنکه براستی به مدیریت علمی بینجامد.
  اما دست کم درکشورهایی چون کشور ما که دهه های متوالی تحت سلطه رژیمهای وابسته بوده اند و الگوهای جعلی، تحمیلی و وارداتی پوسیده را تجربه کرده اند، مساله بوروکراسی، غالباً نوعی دولت در دولت را می سازد تا ظاهراً بودجه اقتصاد و مملکت را محاسبه پذیر، برنامه ریزی شده و علمی وشفاف نشان دهد اما در واقع مسائل بسیاری را غیرشفاف، غیرعملی و حتی تبدیل به  ضد برنامه می نماید.
  حتی بهتر است بگویم بوروکراسی گاهی، نقش ابزاری خود را از دست می دهد، تبدیل به یک ایدئولوژی می شود و اخلاق ویژه ای می سازد که حالتی تخدیری و ایستا را برکل سیستم تحمیل می کند.  در نتیجه کم کم وسیله تبدیل به هدف می گردد  و هدف به وسیله!
  ایدئولوژی دیوانسالارانه، عملا باعث اصطکاک درون سیستمی می شود. همه چرتکه می اندارند و هرکس جزئیات کار خود را می داند اما هیچکس از کلیت کار و نتیجه عملی آن، چیزی نمی داند. همه مشغول کارند  اما کاری پیش نمی رود. تلاش می کنند ولی گره ای باز نمی شود.
  به طور خلاصه باید گفت که نظام بوروکراسی موجود چند شاخصه برجسته دارد. اول اینکه پیچک وار در حال توسعه است . یعنی اصولا میل دایمی به بسط حوزه نفوذ و سیطره اختیارات و دائره استیلای خود دارد .
  دوم اینکه با تمام توان از خود دفاع می کند. حتی ساختمان و ابزار کار مازاد خود را هم راضی نیست که به دیگران بدهد و به بهانه های واهی از آن مراقبت می نماید .
  سوم اینکه به شدت بخشی نگر و جزیی نگر است.
  شاخصه چهارم این است که در مقابل تحولات مقاوم است. هر نوع تحول را به منزله آسیب به خود تلقی و در برابر آن مقاومت می نماید و آخر اینکه با زدهی آن بسیار پائین و هزینه آن فراوان و رو به افزایش است.
  درچنین وضعیتی چه راه حل هایی وجود دارد؟
  عده ای تسلیم می شوند و بیلان کار از پائینی ها می گیرند و به مسئولین بالاتر می دهند و وجدانشان با همین آمارها آرام می گیرد در حالی که برای امثال من آدم ها مهمند نه آمارها. آمارها را همه دولتها و مدیران می دهند و بازی با اعداد را بلدند یعنی طبق گزارش های رسمی شان همه چیز خوب و ایده آل است. همه می توانند آرام بخوابند که بوروکراسی،‌ بیدار است!
  اما در صحنه زندگی واقعی مردم،‌ مشکلات حل نشده باقی می ماند، این همان خطری است که من از دوران مسئولیتم در شهرداری تهران و حتی قبل از آن، همواره ‌از آن رنج برده ام و خواسته ام با شکستن سنت های غلط و ‌بدعت های وارداتی، دستگاه اداری را از این تار گسترده عنکبوتی خارج نمایم که البته گاهی امکان پذیر شده و گاهی نیز نشده است.
  راه دوم برای رهایی از باتلاق بروکراسی، قانون شکنی یا دور زدن قانون است که بسیاری برای منافع ایل وتبار وحزب های دولت ساخته و یا منافع شخصی خود بارها و بارها به این اعمال مبادرت کرده اند. این اعمال با اعتقادات و منش من سازگار نیست و به هیچ وجه به چنین راه هایی اعتقاد نداشته و ندارم و برای اصلاح آن آمده ام. چرا که عمیقا معتقدم تا برابری همگان در برابر قانون‌ تأمین و تضمین نشود،‌ به دولت اسلامی نخواهیم رسید.
  راه سوم، اصلاح انقلابی و آنی  قوانین و خانه تکانی سنگین در سیستم دیوانسالاری کشور است. این وظیفه مهم و مشترک مجلس و دولت است که باید در همین دوران و در سریعترین زمان ممکن تحقق هرچند نسبی یابد درغیر اینصورت به این زودی ها دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و یا حداقل کار روز به روز سخت تر خواهد گردید، کما اینکه تاکنون چنین روندی را شاهد بوده ایم. اگر بوروکراسی که مظهر عقل ابزاری است و باید ابزار باشد، خود تبدیل به هدف و شغل اصلی دولت شود، به جای آنکه هزینه ها را کم کند و بودجه ها را شفاف و برنامه ها را عملی کند، تبدیل به ترمز سیستم می شود و بلکه باید گفت این اختلال تا جایی پیش می رود که شبکه هایی ایجاد می شود که بودجه عمومی را هزینه خصوصی می کند، ساختاری برای توقف خلاقیت ها و تبدیل رودخانه مواج انقلابی ومبتکر به مردابی مرده و ساکن. اینک ما بر سر دو راهی مهمی قرار گرفته ایم : انقلاب فدای بوروکراسی یا دیوانسالاری درخدمت انقلاب؟
  نکته دیگر در این رابطه ، آن است که باید به نقطه تعادل میان نظریه و عمل برسیم
  . ما با دو خطر در این مسیر همواره مواجه هستیم. یکی برخورد غیر کارشناسانه و غیر علمی و بدون توجه به مشکلات کشور است که آن را می توان عمل زدگی نامید. (البته باید توجه داشت که عمل زدگی با عمل گرایی متفاوت و بلکه متضاد است.(
  خطر دوم آن است که به نام مدیریت علمی یا عقلانیت و به بهانه های دیوانی و پشت عنوان اصلاح گام به گام بخواهیم رکود و توقف و تحجر مدیریتی را توجیه و تثبیت کنیم و حتی عقبگرد نماییم. عده ای می خواهند تنبلی ها و کندی ها و وقت کشی های ملی و مدیریتی را تحت ¤ • کلمات کلیدی :
 • نظرات شما ()


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  تلقینپذیری
  تاسوعا و عاشورا و وصیت امام حسین(ع)
  علم سکولار و علم دینی*
  آثار غفلت از هویت علم غربی
  علم و عرفان در اشعار امام خمینی
  ملزومات تولید علم در اندیشه امام خمینی(ره) 2
  انسان کامل در اندیشه مطهر 1
  دین، علم و تکنولوژی
  علم واقعی از دیدگاه حضرت پیامبر گرامی اسلام(ص)
  علم و عالم از نگاه پیامبر اعظم
  علم و معنویت
  علم در آیات و روایات از دیدگاه امام
  ارزشهای دینی در بین جوانان افزایش یافته است
  وصف دنیا در نهج البلاغه
  فضیلت ماه مبارک رمضان
  [همه عناوین(207)][عناوین آرشیوشده]

  دوشنبه 100 فروردین 30

  کل:   268530   بازدید

  امروز:   411   بازدید

  دیروز:   173   بازدید

  فهرست

  [خـانه]

  [ RSS ]

  [ Atom ]

  [شناسنامه]

  [پست الکترونیــک]

  [ورود به بخش مدیریت]

  پیوندهای روزانه

  خدمت رسانی [100]
  پرسش مهر8 [66]
  امام رضا(ع) [35]
  خنده بازار [62]
  یا ضامن آهو [64]
  پرسش مهر9 [142]
  روانشناسی آیناز [65]
  [آرشیو(7)]

  آشنایی با من

  پرسش  مهر 10  آینده گان
  مریم واحدی طبس
  خود را به سلاح دانش مجهز کنید

  لوگوی خودم

  پرسش  مهر 10  آینده گان

  حضور و غیاب

  یــــاهـو

  لوگوی دوستان
  لینک دوستان

  لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
  عاشق آسمونی
  سیب خیال
  سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
  یگان امُل های مُدرنیسم نشده...امُلیسم
  %% ***-%%-[عشاق((عکس.مطلب.شعرو...)) -%%***%%
  PARANDEYE 3 PA
  حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
  روانشناسی آیناز
  کـــــلام نـــو
  کلبه عشق
  یادداشتها و برداشتها
  بوی سیب BOUYE SIB
  پرسش مهر 8
  عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
  محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
  مقالات مشاوره و روانشناسی و اختلالات روانی و رفتاری
  دانشجوی سیاسی
  عدالت جویان نسل بیدار
  Sense Of Tune
  آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
  مذهب عشق
  شایگان♥®♥
  mansour13
  حدیث عاشقان زهرا(س)
  ترانه های غربت-اشعار من
  آواز سرد
  نقطه ای برای فردا
  شمیم حیات
  موتور سنگین ... HONDA - SUZUKI ... موتور سنگین
  بسیج
  تا ریشه هست، جوانه باید زد...
  خلوت تنهایی
  پرسش مهر 9
  شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
  مرکز دانلود رایگان free Download بهترین نرم افزار و برنامها
  ..:: نـو ر و ز::..
  یا ضامن آهو
  خنده بازار
  نجوا
  امام رضا
  خدمت رسانی
  دنیا به روایت یوسف
  چرندوپرند
  بدا به یاد شهیدحجت ا...رحیمی

  دسته بندی یادداشتها

  ارزش[2] . اسلام[2] . خدمت[2] . خدمت رسانی[2] . دولت[2] . فرهنگ[2] . فلسطین . کارمندی . لبنان . مجلس . محدوده خدمت . مسئولیت . مسلمان . مسلمانان . معنوی . معیار . ملاک . مومن . مومنان . میراث پیغمبران . نژاد . نهج البلاعه . نوع دوستی . وابستگی . 22 بهمن . آموزگار . اخلاص . اخلاق . رمضان . روح معنویت . شکوفایی . شهادت . شهیدان . عاشورا . عدالت . عشق . عطوفت . علم . فداکاری . خدمت گذاری . خدمت مادی . خدمت معنوی . خدمتگذار . خلاقیت . دانش . دنیا . اصلاحات . اقتدار سیاسی . امام خمینی (رح) . امام خمینی(ره) . امام صادق . امام صادق(ع) . امدادرسانی . انسان گرایی . انقلاب . انگیزه خدمت رسانی . انگیزه ی خدمت . ایثار . بسیج . پرسش مهر10 . پیام انقلاب . پیامبر اعظم . پیامبر اکرم(ص) . پیروزی . تاسوع . تسلیت . تفکر دینی . تواضع . جامعه اسلامی . حقوق ارباب رجوع . خداوند .

  آرشیو

  برکات خدمت
  دکل‌هایی شاهد بر عدم خدمت گذاری
  انرژی هسته ای و خدمت گذاری به م ...
  پاسخ به 3 سوال
  حضرت امام و خدمت گذاری
  اهمیت خدمت رسانی
  اسلام و خدمت گزاری
  آسودگان روز قیامت
  خدمت‏رسانی و تداوم زندگی اجتماعی
  اسلام آیین اجتماعی
  دانلود نرم افزار و بازی
  وظیفه دولت و مسوولین در گسترش فرهنگ خدمتگزاری چیست ؟
  دیوانسالاری در خدمت مردم نه مردم در خدمت دیوانسالاری
  خدمت گزاری به روش نوین
  دست آوردهای کارگشایی
  خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن امام حسین علیه السلام
  خدمت‏رسانی، عامل پیوند با ولایت
  جلوه های خدمتگزاری
  خدمت رسانی
  رستگاری در بندگی خدا و خدمت به خلق اوست
  عکس
  خدمت در عرصه نظامی
  شأن همه ما شأن خدمت گزاری به مردم است
  تاثیر خدمت گزاری بر فرد و اجتماع
  متفرقه
  بوش کفش باران شد
  زندگی امام خمینی
  غزه
  انتخابات
  تیراژ دوطفل مسلم
  داستان هایی از زندگی بزرگان در خدمت به مردم
  اقامه به موقع نماز عمر را طولانی میکند
  دوران دفاع مقدس مسیر خدمتگذاری به مردم را هموار کرد
  خدمت به مردم در کلام امام خمینی (ره):
  آیا شعار خدمتگزاری به نفع مردم ختم به خیر می شود؟
  چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم
  خدمت‏رسانی در سیره و گفتار امیرالمؤمنین علیه‏السلام
  شیوه صحیح خدمت‏گزاری
  نباید از مسیر خدمتگذاری به مردم منحرف شویم
  متکی: آمریکا قدرت شنوایی اش را بیشتر کند (کاریکاتور)
  خدمت به مردم در کلام امام خمینی (ره):
  مقالات علمی
  اعتیاد
  جانبازان
  فقرا و محرومین
  انقلاب
  شهادت و شهید
  شهرهای مقدّس پناه درماندگان
  انگیزه ها در خدمتگزاری
  وظیفه ما خدمت‏رسانی
  ضرورت پیش گامی در خدمت
  اثر خدمت به دیگران
  ماهواره امید
  مقالات نوآوری و شکوفایی کامل با منبع

  اشتراک

   

  طراح قالب

  www.parsiblog.com

  جدیدترین قالبهای بلاگفا


  جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ