خدمت - پرسش مهر 10 آینده گان
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پرسش مهر 10 آینده گان

هیچ کینه توزی را دوستی نیست . [امام علی علیه السلام]

نوشته شده توسط:   مریم واحدی طبس  

محدوده ی خدمت
پنج شنبه 87 بهمن 17  11:27 عصر

محدوده خدمت

ممکن است این سئوال پیش بیاید که آیا خدمت , مطلقا,ارزش ذاتی دارد؟ در هر جا و به هرکس که خدمت بشود پسندیده و مورد ستایش است ؟ یا خدمت مسلمانان به یکدیگر, در جامعه اسلامی است که دارای ارزش و اهمیت است ؟

از نظراسلام , خدمت به مردم به تعبیر روایات[ ناس] , عملی است مطلوب و شایسته . پیامبراکرم[ ص] فرمود:

راس العقل بعدالدین انوددالی الناس واصطناع الخیرالی کل برو فاجر .

پس ازایمان به خداوند, سرآمد تمام اعمال عاقلانه , بشر دوستی و نیک به مردم است چه خوب و درستگار باشند و چه فاسق و گناهکار.

آنان که بسان خورشید بر نیک و بد می تابند و بخل وامساکی دراین جهت ندارند, بی شک خدمتگزار بشرند واز پاداش خداوند نیز بهره مند.

امام موسی بن جعفر( ع ) فرمود:

ان لله عبدا فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یومالقیامه

خدا را در زمین بندگانی است که در برآوردن نیازمندیهای مردم تلاش می کنند. ایشان , در قیامت درامنیت وامان قرار دارند.

این گونه روایات , خدمت را, مطلقا,ارزش دانسته و محدودیتی در آن قائل نشده است روایات فراوان دیگری نیز داریم که در آنها قید خدمت به مومن آورده شده که به برخی از آنهااشاره خواهیم کرد.از مجموع این دو گروه از روایات چنین به دست می آید که خدمت رسانی مساله ای است که دارای ارزش ذاتی و همانگونه که خدمت به مومن ازارزش والایی برخورداراست , خدمت به غیر مومن نیزارزش است .نظرات شما ()

نوشته شده توسط:   مریم واحدی طبس  

چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم ؟
پنج شنبه 87 بهمن 17  11:20 عصر
کسی که مسؤولیتی بر دوش دارد, چه در بعد معنوی و چه در بعد مادی , و درازای کار, مزد دریافت می کند, خدمتگزار نیست گر چه نتیجه تلاش او در راسـتای خدمت به خلق قرار می گیرد. خدمتگزار, واژه ای است که با چگونگی عمل و نیت فرد ارتباط دارد.
البته اگر شخصی در انجام وظیفه اش کوتاهی نکرد و آن را به بهترین وجه انجام داد و علاوه , هم و غم خویش را در رفع نارسائیهای زندگی مردم قرار داد تابع یکسری مقررات خشک و دست و پاگیراداری نبود, نام خدمتگزار, بر او زیبنده و شایسته خواهد بود بنابراین , هر خدمتگزار مالا به جامعه خدمت می کند ولی هر خدمتی خدمتگزاری نیست .
معلمی که علاوه برانجام دقیق وظایف , برای رشد و شکوفایی شاگردان , دل می سوزاند,عالمی که علاوه بر تبیین احکام دین , درامور خیر و مسائل زندگی مردم پیشگام است و با مبارزات و فداکاریهایش ,از لذتهای زندگی چشم می پوشد, متمکنی که علاوه برانجان وظایف شرعی , بااموال و دارائیش بانی مراکز سودمند می گردد و به نیازمندان امداد می رساند و بالاخره آن رزمند بسیجی که از ناموس وارزشهای دینی , عاشقانه به دفاع بر می خیزد, همه ,از نمونه های بارز خدمتگزاری بیشمارند. بدینسان می یابیم که در مفهوم خدمتگزاری , گذشت , فداکاری ,ایثار, تحمل سختی و ناگواری و احساس هبستگی به همنوعان نهفته است .
انسان اجتماعی است و در جمع , استعداش شکوفا می گردد انسانها, همانند سنگهایی نیستنداز یکدیگر بی خبر و با هم بی ارتباط بلکه مانند حلقات یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گرو پیوستگی و وابستگی است . به همین جهت , در فرهنگ بشری , همواره , به این مساله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون , جامعه انسانی به این سو فراخوانده شده است .اندیشه وران و مصلحان , با بیان و قلم , مردم را به تعاطف , تعاضد, همدلی و خدمت رسانی دعوت کرده و آن را از مقومات جامعه واجتماع برشمرده اند.ادیان الهی , که براساس ارزشهای فطری و واقعی استوارند, به این امر عنایت کرده و نقش اساسی را درایجاد و تقویت این روحیه داشته اند و پیامبران و آورندگان پیام الهی , در راس خدمتگزاران جوامع بشری بوده اند. در فرهنگ و معارف اسلامی , به این صفت و عمل شایسته سفارش فراوان شده است . دراین دین بزرگ ,ارزشمندترین مردم , سودمندترین آنان است :
 خیرالناس انفعهم للناس
با توجه به وصعت و گستردگی معنای خدمتگزاری , می توان آن را به دو بخش عمده تقسیم کرد:
1- خدمتهای مادی .
-2 خدمتهای معنوی .
تاسیس مدارس و موسسات , مراکزامداد تلاشهایی از قبیل : امدادرسانی , ساختن مدرسه , دانشگاه , مسجد, پاک , ورزشگاه و...از مقوله خدمات مادی است .
خدماتی مانند: تعلیم ,ارشاد, پاسداری از عقیده واخلاق مردم , تبلیغ دینی , ستیز با متجاوزان , کوشش در راه استقلال و عزت و بالاخره فداکاری و فدا شدن در راه ایمان و عقیده از جمله خدمتهای معنوی شمرده می شوند.
اینک که مقصود مااز به کار بردن واژه خدمتگزاری , دراین مقاله , بیان شد ,اشارتی خواهیم داشت به ارزش واهمیت خدمتگزاری و برخی از جوله های آن .
اسلام و خدمتگزاری
اسلام , در برنامه ها و تعالیم , بر آن است که : جمع اندیشی و جمع زیستی سازگار و با هدف را در پیروان خویش ,ایجاد و تقویت کند به گونه ای که مردمان را[ عیال خدا] بیند. در جهان بینی اسلام ,از یک طرف , مساله خدمت به خلق , مقدمه قرب الهی و نوعی عبادت تلقی شده است واز دیگر سوی , به هر اندازه که انسان در بعد شناخت و معرفت حق تعالی رشد و تکامل پیدا کند, در خدمت به مردم , بیشتر عشق می ورزد زیرا شیفته حق , خدمت به خلق را جدای از بندگی خالق نمی بیند به همین جهت , در انسانهای متعای و فرزانه و آشنایان به جهان بینی اسلامی , حس نوعدوستی و خدمت به خلق و جامعه , بیشتر به چشم می خورد.
پیامبراکرم[ ص] سودمندی و خدمت به مردم را در کنارایمان به خداوند, معیار و ملاک ارزشمندی انسان دانسته و می فرماید:
خصلتان لیس فوقهما من البر شی ء:الایمان بالله والنفع لعباداتالله ... .
ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان او, دو خصلت نیک است که برتر از آن چیزی نیست .
ازاین بیان استفاده می شود که اگر عشق و سوز به مردم , که نمودار محبت به پروردگاراست , بر روح آدمی حاکم گردد و باایمان واعتقاد به خداونددرآمیزد,انسانی خدمتگزار و پرتلاش می سازد که هیچ گاه از خدمت به دیگران غفلت نمی ورزد که بفرموده رسول خدا[ ص] سلمانی غیر از خدمت به برادران مسلم واهتمام در رفع مشکلات آنان نیست :
من اصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم
در برخی از روایات , خدمتگزاری یک از ویژگیها و مشخصه های اصلی مومنان دانسته شده است: یکی از راویان می گوید:ازامام صادق[ ع] شنیدم که فرمود:
المومنون خدم بعضهم لبعض . قلت : و کیف یکون خدما بعضهم لبعض ؟قال : یفید بعضهم یعضا 5 .
مومنان خدمتگزار یکدیگرند. گفتم چگونه ؟ فرمود: به یکدیگر فایده و سود می رسانند.
اینها و صدها نمونه دیگراز تعالیم دینی دراین زمینه , نشاندهنده پیوندی تنگانگ بین ایمان و خدمتگزاری است .
آنان که خود را مومن می پندارند و به پندار خود, برای قرب به خدا, عزلت می گزینند واز مسوولیتهای اجتماعی روی بر می تابانند, با روح تعالیم اسلام بیگانه و در پیشگاه حق , عذری نخواهند داشت .


نظرات شما ()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
تلقینپذیری
تاسوعا و عاشورا و وصیت امام حسین(ع)
علم سکولار و علم دینی*
آثار غفلت از هویت علم غربی
علم و عرفان در اشعار امام خمینی
ملزومات تولید علم در اندیشه امام خمینی(ره) 2
انسان کامل در اندیشه مطهر 1
دین، علم و تکنولوژی
علم واقعی از دیدگاه حضرت پیامبر گرامی اسلام(ص)
علم و عالم از نگاه پیامبر اعظم
علم و معنویت
علم در آیات و روایات از دیدگاه امام
ارزشهای دینی در بین جوانان افزایش یافته است
وصف دنیا در نهج البلاغه
فضیلت ماه مبارک رمضان
[همه عناوین(207)][عناوین آرشیوشده]

دوشنبه 100 فروردین 30

کل:   268534   بازدید

امروز:   415   بازدید

دیروز:   173   بازدید

فهرست

[خـانه]

[ RSS ]

[ Atom ]

[شناسنامه]

[پست الکترونیــک]

[ورود به بخش مدیریت]

پیوندهای روزانه

خدمت رسانی [100]
پرسش مهر8 [66]
امام رضا(ع) [35]
خنده بازار [62]
یا ضامن آهو [64]
پرسش مهر9 [142]
روانشناسی آیناز [65]
[آرشیو(7)]

آشنایی با من

پرسش   مهر  10   آینده گان
مریم واحدی طبس
خود را به سلاح دانش مجهز کنید

لوگوی خودم

پرسش   مهر  10   آینده گان

حضور و غیاب

یــــاهـو

لوگوی دوستان
لینک دوستان

لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
عاشق آسمونی
سیب خیال
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
یگان امُل های مُدرنیسم نشده...امُلیسم
%% ***-%%-[عشاق((عکس.مطلب.شعرو...)) -%%***%%
PARANDEYE 3 PA
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
کلبه عشق
یادداشتها و برداشتها
بوی سیب BOUYE SIB
پرسش مهر 8
عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
مقالات مشاوره و روانشناسی و اختلالات روانی و رفتاری
دانشجوی سیاسی
عدالت جویان نسل بیدار
Sense Of Tune
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مذهب عشق
شایگان♥®♥
mansour13
حدیث عاشقان زهرا(س)
ترانه های غربت-اشعار من
آواز سرد
نقطه ای برای فردا
شمیم حیات
موتور سنگین ... HONDA - SUZUKI ... موتور سنگین
بسیج
تا ریشه هست، جوانه باید زد...
خلوت تنهایی
پرسش مهر 9
شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
مرکز دانلود رایگان free Download بهترین نرم افزار و برنامها
..:: نـو ر و ز::..
یا ضامن آهو
خنده بازار
نجوا
امام رضا
خدمت رسانی
دنیا به روایت یوسف
چرندوپرند
بدا به یاد شهیدحجت ا...رحیمی

دسته بندی یادداشتها

ارزش[2] . اسلام[2] . خدمت[2] . خدمت رسانی[2] . دولت[2] . فرهنگ[2] . فلسطین . کارمندی . لبنان . مجلس . محدوده خدمت . مسئولیت . مسلمان . مسلمانان . معنوی . معیار . ملاک . مومن . مومنان . میراث پیغمبران . نژاد . نهج البلاعه . نوع دوستی . وابستگی . 22 بهمن . آموزگار . اخلاص . اخلاق . رمضان . روح معنویت . شکوفایی . شهادت . شهیدان . عاشورا . عدالت . عشق . عطوفت . علم . فداکاری . خدمت گذاری . خدمت مادی . خدمت معنوی . خدمتگذار . خلاقیت . دانش . دنیا . اصلاحات . اقتدار سیاسی . امام خمینی (رح) . امام خمینی(ره) . امام صادق . امام صادق(ع) . امدادرسانی . انسان گرایی . انقلاب . انگیزه خدمت رسانی . انگیزه ی خدمت . ایثار . بسیج . پرسش مهر10 . پیام انقلاب . پیامبر اعظم . پیامبر اکرم(ص) . پیروزی . تاسوع . تسلیت . تفکر دینی . تواضع . جامعه اسلامی . حقوق ارباب رجوع . خداوند .

آرشیو

برکات خدمت
دکل‌هایی شاهد بر عدم خدمت گذاری
انرژی هسته ای و خدمت گذاری به م ...
پاسخ به 3 سوال
حضرت امام و خدمت گذاری
اهمیت خدمت رسانی
اسلام و خدمت گزاری
آسودگان روز قیامت
خدمت‏رسانی و تداوم زندگی اجتماعی
اسلام آیین اجتماعی
دانلود نرم افزار و بازی
وظیفه دولت و مسوولین در گسترش فرهنگ خدمتگزاری چیست ؟
دیوانسالاری در خدمت مردم نه مردم در خدمت دیوانسالاری
خدمت گزاری به روش نوین
دست آوردهای کارگشایی
خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن امام حسین علیه السلام
خدمت‏رسانی، عامل پیوند با ولایت
جلوه های خدمتگزاری
خدمت رسانی
رستگاری در بندگی خدا و خدمت به خلق اوست
عکس
خدمت در عرصه نظامی
شأن همه ما شأن خدمت گزاری به مردم است
تاثیر خدمت گزاری بر فرد و اجتماع
متفرقه
بوش کفش باران شد
زندگی امام خمینی
غزه
انتخابات
تیراژ دوطفل مسلم
داستان هایی از زندگی بزرگان در خدمت به مردم
اقامه به موقع نماز عمر را طولانی میکند
دوران دفاع مقدس مسیر خدمتگذاری به مردم را هموار کرد
خدمت به مردم در کلام امام خمینی (ره):
آیا شعار خدمتگزاری به نفع مردم ختم به خیر می شود؟
چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم
خدمت‏رسانی در سیره و گفتار امیرالمؤمنین علیه‏السلام
شیوه صحیح خدمت‏گزاری
نباید از مسیر خدمتگذاری به مردم منحرف شویم
متکی: آمریکا قدرت شنوایی اش را بیشتر کند (کاریکاتور)
خدمت به مردم در کلام امام خمینی (ره):
مقالات علمی
اعتیاد
جانبازان
فقرا و محرومین
انقلاب
شهادت و شهید
شهرهای مقدّس پناه درماندگان
انگیزه ها در خدمتگزاری
وظیفه ما خدمت‏رسانی
ضرورت پیش گامی در خدمت
اثر خدمت به دیگران
ماهواره امید
مقالات نوآوری و شکوفایی کامل با منبع

اشتراک

 

طراح قالب

www.parsiblog.com

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ